GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 Hội đồng bảo trợ thường xuyên đồng hành với các hoạt động của Cyber Agent là các lãnh đạo cấp cao nhất của CEN LAND, hệ sinh thái bất động sản số 1 Việt Nam.

Tinh gọn quy trình

Quy trình đăng ký, thỏa thuận, hoa hồng tinh gọn đến mức tối đa

Tối ưu hóa công nghệ

Kết nối nền tảng Cenhome - sàn giao dịch bất động sản hiện đại nhất

Nâng cao trải nghiệm

Toàn bộ trải nghiệm được số hóa và tương tác hai chiều nhanh - bảo mật - tối ưu

Gia tăng giá trị

Kết nối các Cyber Agent với mạng lưới Mentor nhiều năm kinh nghiệm

HỘI ĐỒNG BẢO TRỢ

 Hội đồng bảo trợ thường xuyên đồng hành với các hoạt động của Cyber Agent là các lãnh đạo cấp cao nhất của CEN LAND, hệ sinh thái bất động sản số 1 Việt Nam.

Logo cpatron council 1
NGUYEN TRUNG VU 1
Anh Nguyễn Trung Vũ

Chủ tịch HĐQT Cen Group

PHAM THANH HUNG 1
Anh Phạm Thanh Hưng

Phó Chủ tịch HĐQT Cen Group

z3288676434556 4acbd8329825b13ea3ed1c844b9b12d3
Chị Nguyễn Phùng Minh Hằng

TGĐ Cenhomes.vn & Cen Academy

NGUYEN MINH HOI 2
Chị Nguyễn Minh Hồi

Phó Tổng Giám đốc Cen Land

PHAM DUC HUNG 1
Anh Phạm Đức Hùng

Phó Tổng Giám đốc Cen Land

Layer 12
Chị Dương Thị Ngọc Hằng

Phó Giám đốc Cen Hồ Chí Minh